Views

Elena Yakovleva

Known For: Acting

Birthday: 1961-03-05

Place of Birth: Novograd-Volynsky, Zhytomyr region, Ukrainian SSR, USSR, (now Ukraine)

Also Known As: Елена Яковлева, Yelena Yakovleva

Elena Yakovleva