605 เข้าชม

The Lord of the Rings

ประเภท: , ,

ดาว: , , , , ,

พวกลูกเรือ: , , , , ,

ประเทศ: Spain, United Kingdom, United States of America

ภาษา: English

สตูดิโอ: Fantasy Films, Bakshi Productions, Saul Zaentz Film Productions

เวลา: 132 นาที

คุณภาพ: HD

เปิดตัว: Nov 15, 1978

IMDb: 4.4