1693 เข้าชม

บิดเปิดผี

ประเภท:

ดาว: , , , , ,

พวกลูกเรือ: , , , , ,

ประเทศ: United Kingdom

ภาษา: English

สตูดิโอ: New World Pictures, Cinemarque Entertainment BV, Film Futures, Rivdel Films

เวลา: 94 นาที

คุณภาพ: HD

เปิดตัว: Sep 11, 1987

IMDb: 4.1