The Lord of the Rings

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: , , , , ,

Quốc gia: Spain, United Kingdom, United States of America

Ngôn ngữ: English

Xưởng: Fantasy Films, Bakshi Productions, Saul Zaentz Film Productions

Thời Gian Chạy: 132 Phút

Chất lượng: HD

Phát Hành: Nov 15, 1978

IMDb: 4.4