Ron's Gone Wrong

Thể Loại: , , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: , , , , ,

Quốc gia: United Kingdom, United States of America

Ngôn ngữ: English

Xưởng: Locksmith Animation, 20th Century Studios, 20th Century Animation, TSG Entertainment

Thời Gian Chạy: 106 Phút

Chất lượng: HD

Phát Hành: Oct 15, 2021

IMDb: 2.6