My Little Pony: A New Generation

Thể Loại: , , , , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: , , , , ,

Quốc gia: Canada, Ireland, United States of America

Ngôn ngữ: English

Xưởng: Allspark Pictures, DHX Media, Boulder Media

Thời Gian Chạy: 91 Phút

Chất lượng: HD

Phát Hành: Sep 23, 2021

IMDb: 2.9