Open Water 2: Adrift

Thời Gian Chạy: 94 Phút

Chất lượng: HD

Phát Hành: Jul 10, 2006

IMDb: 5.5