Lượt xem

Sam Heughan

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1980-04-30

Nơi Sinh: New Galloway, Dumfriesshire, Scotland, UK

Còn được Biết đến Như: Сэм Хьюэн

Sam Heughan