Lượt xem

Kwesi Dickson

Được biết đến: Production

Sinh nhật:

Nơi Sinh:

Còn được Biết đến Như:

Kwesi Dickson